Bạn đang thắc mắc làm sao để biết được ID facebook? ID là một con số giống số chứng minh thư nhân dân của bạn. Sau khi bạn đã customized thành đường dẫn đẹp dạng https://facebook.com/bacsitinhochcm làm sao để biết được ID facebook của bạn? Để tìm ra ID facebook bạn chỉ cần truy cập