Cập nhật máy Mac của bạn

Theo định kỳ, Apple phát hành các bản cập nhật đối với phần mềm macOS của bạn (các bản cập nhật này có thể bao gồm các bản cập nhật cho các ứng dụng đi kèm với máy Mac của bạn cũng như các bản cập nhật bảo mật quan trọng).

Nếu bạn nhận được thông báo rằng có bản cập nhật phần mềm khả dụng thì bạn có thể chọn thời điểm cài đặt bản cập nhật hoặc chọn để được nhắc vào ngày tiếp theo. Bạn cũng có thể kiểm tra các bản cập nhật macOS theo cách thủ công trong khung Cập nhật phần mềm của Tùy chọn hệ thống.

Để kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm bạn đã tải về từ App Store, hãy mở App Store.

Kiểm tra bản cập nhật máy Mac một cách thủ công

Để cài đặt các bản cập nhật theo cách thủ công trên máy Mac của bạn, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

 • Để tải về các bản cập nhật phần mềm macOS, hãy chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Cập nhật phần mềm.Mẹo: Bạn cũng có thể chọn menu Apple  > Giới thiệu về máy Mac này, sau đó bấm vào Cập nhật phần mềm.
 • Để cập nhật phần mềm được tải về từ App Store, hãy chọn menu Apple  > App Store, sau đó bấm vào Cập nhật.

Đặt máy Mac của bạn tự động kiểm tra bản cập nhật phần mềm

 1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Cập nhật phần mềm.
 2. Để tự động cài đặt các bản cập nhật macOS, hãy chọn “Tự động cập nhật máy Mac của tôi”.
 3. Để đặt các tùy chọn cập nhật nâng cao, hãy bấm vào Nâng cao, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:
  • Để máy Mac của bạn tự động kiểm tra các bản cập nhật, hãy chọn “Kiểm tra bản cập nhật”.
  • Để máy Mac của bạn tải về các bản cập nhật mà không cần phải yêu cầu, hãy chọn “Tải về các bản cập nhật mới khi có sẵn”.
  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật macOS, hãy chọn “Cài đặt bản cập nhật macOS”.
  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật ứng dụng từ App Store, hãy chọn “Cài đặt các bản cập nhật ứng dụng từ App Store”.
  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật bảo mật và tệp hệ thống, hãy chọn “Cài đặt tệp dữ liệu hệ thống và bản cập nhật bảo mật”.
 4. Bấm OK.

Để tự động nhận được các bản cập nhật mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên chọn “Kiểm tra bản cập nhật”, “Tải về các bản cập nhật mới khi có sẵn” và “Cài đặt tệp dữ liệu hệ thống và bản cập nhật bảo mật”.

Ghi chú: Bạn phải cắm bộ tiếp hợp nguồn đối với MacBook, MacBook Pro và MacBook Air để máy tự động tải về bản cập nhật.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *