Công ty sửa máy tính tại nhà tốt nhất tphcm Bác Sĩ Tin Học

New NexDock Sử dụng Thẻ Tính Intel để trở thành một máy tính xách tay

                


                                

                                            

Hiện giờ đã có một mùa nổ nhỏ của máy tính định dạng trong những năm vừa qua. Nó bắt đầu với Raspberry Pi, sau đấy máy tính để bàn bắt đầu nhận được nhỏ hơn tới điểm mà Intel đưa ra NUC, đồng thời sau đấy Compute Stick đồng thời gần đây nhất là thẻ Tính đã trở nên một điều.

Sau đấy, năm ngoái công ty chúng tôi đã nhận NexDock, trong đấy phân phối một màn hình 14-inch, bàn phím đồng thời pin trong một định dạng máy tính xách tay. Đúng là chỉ $ 119 do người thêm những thành phần máy tính riêng rẽ ứng dụng một điện thoại sáng dạ, Raspberry Pi, hay Tính Stick để làm ra một máy tính xách tay kỹ càng chức năng. Đồng thời hiện công ty chúng tôi đã và đang nhận được NexDock mới, có thêm giúp cho những thẻ Tính Intel.

Một vấn đề với NexDock ban đầu là bất kỳ công nghệ mà người thêm vào làm việc như bộ não của máy không kì thực thích hợp với bên trong vỏ. Ngay lập tức cả một Raspberry Pi đã cần phải ngồi tại mặt sau của màn hình. Tuy vậy, với sự được thành lập của thẻ Tính mà biến động.

New NexDock Intel Compute Card Tablet

Intel mẫu mã Card Tính khe cắm bên trong những công nghệ khác, giống như một thẻ tín dụng. Nó chỉ là 95-by-55-by-5mm đồng thời bên trong người sẽ tìm thấy những biện pháp xử lý Gen Intel Core vPro thứ 7 cùng với đều có những thành phần khác phải thiết để chạy máy tính nhỏ bé này. Đều có người phải là công nghệ ngoại vi đồng thời quyền lực.

Những NexDock mới đã và đang được mẫu mã với một khe cắm tích hợp ở Thẻ Tính sẽ ngồi. Khi rãnh bên trong, người có thành công có một máy tính xách tay thực hiện công việc mà không cần phải bất kỳ dây dưa hoặc những công nghệ rất thích tiếp bên ngoài. Khi nói tới giai đoạn để nâng cấp, người chỉ phải loại vứt những thẻ Tính toán đồng thời chèn một mới (nếu như Intel nối tiếp tục giúp cho chúng).

Giúp sẽ vẫn để rất thích tiếp những công nghệ khác bao gồm một Raspberry Pi đồng thời điện thoại sáng dạ để phân phối Cơ hội tính toán. Những NexDock mới cũng có chức năng như một máy tính bảng bằng cách tách bàn phím đồng thời ứng dụng màn hình cảm ứng cho đầu vào thay thế.

NexDock là nhằm phát động đồng thời với Thẻ Tính Intel vào giữa năm 2017. Hãy hy vọng họ quản lý để duy trì những điểm $ 119 giá của NexDock gốc, quá.


            

0 comments… add one

Leave a Comment