Khôi phục thiết lập mặc định trong Word

Cách khôi phục lại thiết lập mặc định trong Word

Cách 1: Ngoài màn ình destop bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows-R và sau đó cửa sổ Run hiện lên hãy nhập Regedit.

khôi phục thiết lập mặc định trong word

Một giao diện mới xuất hiện hãy truy tìm đến đường dẫn HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/. Bạn đang dùng bản Office bao nhiêu thì truy cập đến thư mục tương ứng ví dụ như:

Đối với Word và Excel 2003 truy cập thư mục 11.0.

Đối với Word và Excel 2007 truy cập thư mục 12.0.

Đối với Word và Excel 2010 truy cập thư mục 14.0.

Đối với Word và Excel 2013 truy cập thư mục 15.0.

Sau đó tìm đến thư mục Word và Excel nhấn chuột phải thư mục và chọn Delete để xóa đi.

khôi phục thiết lập mặc định trong word

Cách 2: Tải công cụ khôi phục microsoft office có tên là Microsoft Fix It về máy ngay tại đây  .

Sau khi tải về hãy khởi động chạy file lên.

khôi phục thiết lập mặc định trong word

Khi ứng dụng chạy hoàn tắt cũng đồng nghĩa việc các thiết lập Word và Excel 2003, 2007, 2010, 2013 đều trở về mặc định ban đầu giống như cài đặt. Với hai cách khôi phục thiết lập mặc định trong Word bạn cảm thấy cách khôi phục nào thiết thực hơn đơn giản dễ thực hiện thì bạn hãy chọn cách khôi phục đó để khôi phục lại cài đặt gốc. Giúp bạn tránh khỏi những cài đặt có sẵn không có ích cho mình trong quá trình sử dụng.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *