Công ty sửa máy tính tại nhà tốt nhất tphcm Bác Sĩ Tin Học

Intel mang đến Hyper-Threading cho Pentium Chips

                

                                

                                            

bộ vi xử lý của Intel Pentium-class, được mẫu mã cho máy tính ngân sách, sẽ chứng tỏ thiết bị siêu phân luồng cho phép họ chạy nhiều tác mùa tại một bộ xử lý lõi đơn.

CPU Pentium siêu phân luồng của Intel tựa tại kiến ​​trúc Kaby Lake, mà còn có Cơ hội những bộ vi xử lý Core i3, i5 đồng thời Core i7 mới nhất. Intel ban bố những công nghệ trên CES tuần trước kia, đồng thời chừng như đã lặng lẽ thêm Pentium mới vào danh sách mặt hàng của bạn, ExtremeTech thông tin.

Những tính năng Hyper-Threading là cuối cùng có sẵn trong chip Pentium-class với Pentium 4, được bày tỏ vào năm 2004. Vào thời kỳ đấy, họ là các bộ vi xử lý chỉ có tính năng đấy; ngay lập tức cả các vi xử lý Core thế hệ trước hết được bày tỏ vào năm 2006, không có nó.

Dù vậy khi những thương hiệu Pentium chuyển sang máy tính để bàn đồng thời máy tính xách tay đồng thời những dòng BXL Core đạt được thiết bị siêu phân luồng cấp thấp hơn, Pentium mới vứt tính năng này. Hiện, đều có những bộ vi xử lý Kaby Hồ nương nhờ tại sẽ giúp thiết bị này.

Có năm bộ vi xử lý Pentium mới được tê liệt kê tại trang mặt hàng của Intel, từ G4560T 2,9 GHz tới 3,7 GHz G4620. Những G4620 là 100MHz nhanh hơn so với bạn tiền nhiệm của nó đồng thời phân phối giúp cho những hướng dẫn của Intel TSX-NI, mở rộng Bảo vệ bộ nhớ, đồng thời thiết bị bảo vệ nền tảng OS Guard của Intel, ExtremeTech chú giải. Đây là tín hiệu mà Intel dự kiến phân phối cho khách hàng công ty, mà đã không được những thị trường học đích cho máy tính Pentium-powered.

Việc bổ sung những chip Pentium mới là bước đi mới nhất trong một refresh Kaby Hồ dần dần bắt đầu vào tháng Tám cho máy tính xách tay đồng thời công nghệ di động, nối theo thông tin tuần lúc trước rằng mở rộng những dòng mặt hàng máy tính để bàn đồng thời máy trạm.

Trong khi đấy, đối phương cạnh tranh giành Intel AMD ban bố giúp cho mới của dòng mặt hàng bộ vi xử lý của chúng ta vào tháng trước kia. Được gọi là “Ryzen”, nó sẽ được thực hành dần dần trong một khoảng giai đoạn bốn năm.


            

0 comments… add one

Leave a Comment