Các thành phần của một máy tính

Để một máy tính có thể hoạt động bình thường nó cần các thành phần cơ bản là phần cứngphần mềm.

Các thành phần cơ bản của máy tính
Các thành phần cơ bản của máy tính

Phần mềm máy tính là gì?

phần mềm máy tính (software) là chương trình chạy trên máy tính làm cho phần cứng có thể hoạt động được giúp người ta có thể thực hiện công việc.

Phần mềm được chia làm 3 loại:

  1. Phần mềm hệ thống. là phần mềm cơ bản buộc phải có của mỗi máy tính nó gồm tập hợp các chương trình điều khiển hoạt động của máy tính. Ví dụ như windows xp, windows 7, Linux…
  2. Phần mềm ứng dụng. Phần mềm dùng để giải quyết các vấn đề phục vụ cho các hoạt động khác nhau của con người như: Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, Game…
  3. Các loại phần mềm khác như virus máy tính tùy theo mục đích của người viết ra nó như đánh cắp thông tin cá nhân, phá hoại phần mềm…

Phần cứng máy tính là gì?

Bao gồm rất nhiều thiết bị linh kiện mà bạn có thể nhìn thấy, sờ nắm được ví dụ như: Màn hình, bàn phím, chuột, CPU, ổ cứng…

Phần cứng máy tính chia ra gồm:

  1. Thiết bị nhập: gồm các thiết bị nhập dữ liệu như chuột, bàn phím, máy scan…
  2. Thiết bị xuất: Màn hình, máy chiếu, máy in, loa…
  3. Thiết bị lưu trữ: ổ cứng, usb, đĩa cd…
  4. Thiết xử lý.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *