Sau bài Sử dụng pin Laptop thế nào cho đúng?, bài này sẽ nêu ra 3 lầm tưởng khi sử dụng pin laptop. 1. Gỡ pin ra và chỉ dùng điện cắm sạc Sử dụng cách này có 1 cái lợi là gỡ pin có điểm lợi lợi duy nhất là cục pin sẽ lâu bị