Công ty sửa máy tính tại nhà tốt nhất tphcm Bác Sĩ Tin Học

Thêm Video Youtube Để Myspace Hồ sơ của bạn

Chúng tôi đều đã thấy MySpace cấu với tải với lắmnhiều hình ảnh, đồ họa long lanh, đồng thời màu dung nhan mà đầu quay. Trong khi có lắmnhiều website cho phép người chỉnh sửa BỐI CẢNH hồ sơ của người, nó không cần phải xoành xoạch tất nhiên Làm sao để thêm video từ YouTube về hồ sơ MySpace của người. Bài soạn này nhằm mục mục tiêu dạy cho bạn ứng dụng MySpace lắmmới như thế nào để chứng tỏ những đoạn video vào hồ sơ của họ.

Có 2 cách này hoàn toàn có thể được thực hành: hay là tự động hoặc bằng tay.

TỰ ĐỘNG PHƯƠNG

Cách dễ nhất để chứng tỏ video tại YouTube pesky tại MySpace của người là để khẳng định một website để giúp cho đều có các legwork cho người !!! Có, có những website tự động quá trình. Những MyTuber nổi danh nhất là ([http://www.mytuber.com]). Về căn bản, người hoàn toàn có thể phê chuẩn bất kỳ video YouTube tại MyTuber (nó kéo trực nối từ cơ sở dữ liệu của YouTube), đưa vào thông báo của người tại MySpace, đồng thời nó đăng tải nó vào bất cứ mục người chỉ định. 1-2-3, dễ dàng như hoàn toàn có thể được!
Hăng hái: dễ dàng, chỉ trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn không có kiến ​​thức cần phải thiết
Phủ định: không cần là tùy thuộc chỉnh như những phương thức thủ công

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP

Phê chuẩn YouTube, sao chép “mã nhúng” tại trang. Một khi người đã và đang đăng nhập vào MySpace, chỉnh sửa hồ sơ của người, đồng thời đặt video trên bất cứ phần nào người đang có nhu cầu. Hãy rắn chắc rằng người lưu những biến động của người. Bằng cách ứng dụng những phương thức thủ công, người sẽ có một số lượng kiểm soát nhiều hơn một số lượng góc cạnh của cách ló mặt video, tuy thế người cũng sẽ cần biết html để tinh chỉnh chúng.
Hăng hái: hoàn tất đích, hoàn toàn có thể chỉnh giả dụ người biết html
Phủ định: lạnh nhạt nhạt hoét

Bất cứ phương thức người đã chọn, hồ sơ MySpace của người sẽ được hãnh diện do điều đấy!

0 comments… add one

Leave a Comment